Diensten D.V. 27 november 2022

27 november 1e Advent ’s morgens: om half tien is er dienst in het Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 in Stedum. Onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden hoopt dan voor te gaan. 27 november ’s avonds: om zeven uur is er ook dienst in het Hervormd Centrum in Stedum. Dhr. A. Riepma uit Assen hoopt dan voor te gaan. U bent van harte welkom in deze diensten; ook zijn de diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525
Meer ...

Diensten D.V. op 13 november 2022

Kerk Lellens
13 november ’s morgens: om half tien is er dienst in de kerk van Lellens. Onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden hoopt dan voor te gaan, het is dan viering van het Heilig Avondmaal. 13 november ’s avonds: om zeven uur is er opnieuw dienst in Lellens. Dan hoopt ds. C.G. op 't Hof uit Siddeburen voor te gaan en is er Dankzegging voor het Heilig Avondmaal. U bent van harte welkom in deze diensten; ook zijn de diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525
Meer ...

Meditatie januari 2020

ZO, WE KUNNEN ER WEER TEGENAAN!            Onze hulp is in de naam van de HEER, die Hemel en aarde gemaakt heeft. (Psalm 124: 8) Zomaar een zondagochtend. De kerkdienst begint. De dominee spreekt de woorden van het Votum: “Onze hulp is in de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon.”  Je zit in de bank te luist...
Meer ...

Meditatie december 2019

HIJ IS ER BIJNA! Ik zie Hem, maar niet nu ik heb Hem in het vizier, maar niet dichtbij (Numeri 24: 17a) Op het eerste gezicht zijn het geruststellende woorden die de ziener Bileam tot Koning Balak spreekt. “Ga maar rustig slapen, meneer de koning. Het onheil voor u en uw volk zie ik wel, maar het is niet nu, en het is niet dichtbij.” Deze woorden zijn geenszins als geruststelling bedoeld, het is een waarschuwing voor Balak en...
Meer ...

Meditatie januari 2019

En de engel zei tegen Lot:  “Vlucht, uw leven is in gevaar! Kijk niet om en sta nergens in de vallei stil.” (Genesis 19: 17)   LAAT ACHTER!   Net over de drempel van het nieuwe jaar schrijf ik deze meditatie. De woorden van Marc Marie Huijbregts uit de oudejaarsconference zitten nog vers in het geheugen. Zijn centrale boodschap was in mijn eigen woorden: "Laat los wat je niet mee wilt nemen naar 2019, laat het achter in 2018.” Daarbij voegen zich de woorden van het lied van Stef Bos ov...
Meer ...

Welkom op deze site!

Logo SLWT
Leuk dat u/jij deze website van de Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post bezoekt! De meest actuele zaken van onze gemeente zijn op deze site te vinden. Ook zien we u/jou graag in een van onze diensten of dat u meeluistert via de diensten op: Kerkomroep.nl.
Meer ...

Meditatie december 2017

ER IS HOOP! Zoals uit een oude, omgehakte boom een kleine, nieuwe tak kan groeien zo zal uit de oude ​familie​ van ​David een nieuwe ​koning​ komen. (Jesaja 11: 1) Jezus komt! Het is weer advent, met een paar weken vieren we het feest van Christus komst weer. Dat is niet voor niets een groot feest. Feest omdat er leven is, want er zal een nieuwe tak groeien uit de oude afgehakte boom van David. De stamboom van David was afgehakt. In de tijd voor Jezus was daar niet veel meer van over, het ...
Meer ...

Meditatie april 2017

Het is beter dat één mens sterft voor het volk, dan dat het hele volk vernietigd wordt!’ (Johannes 11: 50)    GOED GEZEGD, KAJAFAS! Overkomt het u of jou ook wel eens? Dat je iets zegt en achteraf denkt, dat was goed gevonden. Of dat je iets serieus zegt, maar dat het onbedoeld grappig blijkt te zijn. Het zijn vaak de mooiste zinnen of de beste grappen, misschien wel omdat ze niet bedacht zijn, maar er spontaan uitkwamen. Zo doet Kajafas ook een uitspraak die meer zegt dan hij bedoe...
Meer ...

Meditatie januari – februari 2017

EEN VERGETEN FEEST?   Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: “Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?” Maar Jezus antwoordde hem en zei: “Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen.” Toen liet hij het Hem toe.   En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen...
Meer ...