Contactgegevens

Hieronder volgen onze contactgegevens:

Scriba

tel. 050 3023934

e-mail: hervgemslwt@gmail.com

scriba

Postadres:

Scriba Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post,

Rijksweg 213, 9792 PG Ten Post.

Predikant

tel. 0596 551265

e-mail: ds.hervgemslwt@gmail.com

predikant