Contact Scriba

Scriba

tel. 050 3023934

e-mail: hervgemslwt@gmail.com

 

scriba

Postadres: Scriba Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post,

Rijksweg 213, 9792 PG Ten Post.