Beleidsplan

   van de

Hervormde Gemeente

Stedum-Lellens-Wittewierum-

Ten Post

versie 2022logo_slwt_2011_bl.jpg

De laatste versie van ons beleidsplan is te lezen via deze link:

Beleidsplan Herv. Gem. SLWT 2022