Meditatie mei 2016

ERG VERBAASD….

Open_BijbelToen het geluid uit de hemel klonk,

kwamen ze er allemaal op af.

Ze begrepen er niets van,

want iedereen hoorde de gelovigen

spreken in zijn eigen taal.

 Iedereen was erg verbaasd

(Handelingen 2: 6-7a)

 

Nog niet zo lang geleden zag ik een kort filmpje voorbij komen van een, naar ik zo kan herinneren, éénjarige baby. Nu is dit op zich natuurlijk niet zo opmerkelijk. Er zijn er zovelen die vol trots laten zien wat hun jonge spruit inmiddels al kan: omrollen, kruipen, een vies gezicht trekken bij het eerste hapje. Mooie momenten! Maar wat er te zien was bij deze baby… ze kreeg voor het eerst een gehoorimplantaat. Terwijl haar moeder, zoals alleen een moeder dat kan, haar naam noemt en zacht neuriet, verschijnt er een voorzichtige lach op het gezicht van de kleine meid. Langzaamaan ontpopt de lach tot een gigantische grijns op het gezichtje. Een gouden moment! Voor het eerst de stem van mama te kunnen horen, je naam horen noemen. Voor ons zo gewoon, zo vanzelfsprekend. Voor haar zo bijzonder.

In handelingen 2 lezen we van een vergelijkbare situatie. De leerlingen van Jezus waren op het pinksterfeest bijeengekomen om te herdenken en te vieren dat God zijn wet gegeven had. Met elkaar luisterden ze naar het woord van God en spraken daar met elkaar over. Tot er plotseling een enorm geluid klinkt en het ook voor het oog zichtbaar wordt in de vlammen die zich op de hoofden van de leerlingen neerzetten. Het geluid was zo indrukwekkend dat de joden uit de omgeving kwamen om te zien wat er aan de hand was. En wat schetst hun verbazing? Ze horen de leerlingen van Jezus spreken én ze kunnen het verstaan! In hun eigen taal! Niet alleen het Aramese dialect van Galilese vissers, maar hun eigen moedertaal. Waar ze ook vandaan komen, iedereen wordt in de moedertaal aangesproken.

Ook wij mogen week aan week Gods Woord in onze eigen taal horen. Misschien zo gewoon, zo vanzelfsprekend. Tegelijk zo wonderlijk, zo bijzonder! Hoor dan Zijn stem die ook u en jou bij de naam roept!

ds. G.W. van Wingerden