Meditatie december 2023

Want een Kind is ons geboren  (Jesaja 9: 5)

 

HOOP VANWEGE EEN KIND

Kerst vieren?

Dat valt niet altijd mee.

Dat valt misschien nooit mee.

Ook dit jaar zijn er zoveel noden die ons in de weg zitten.

Oekraïne, Israël.

In ons land – al die crises.

In de kerk is ook het nodige waar we ons zorgen over maken.

In ons persoonlijke leven. Wat kunnen de zorgen opstapelen.

Verdriet, ziekte, eenzaamheid, de weg kwijt in het leven, dingen waar je niet uit komt, relatieproblemen, zonden die je niet te boven komt.

En dan Kerst vieren?

Dat lijkt een vlucht uit de werkelijkheid.

Even de zorgen opzij. Proberen er wat feestelijks van te maken.

Maar na de Kerst – of vaak al tijdens – komen die zorgen weer keihard terug.

Jesaja noemt de reden waarom we Kerst kunnen vieren.

In zijn tijd was het ook niet makkelijk.

Israël stond er toen ook niet best voor.

Toch klinkt er hoop door zijn woorden.

Daar is uit ’s werelds duistere wolken, een licht der lichten opgegaan.

Zo ongeveer begint Jesaja.

Want… een Kind is ons geboren.

Een kind?

Wat kan een kind veranderen aan al die nood in ons leven?

Het bekende kerstlied is toch duidelijk: hulpeloos kind.

Dat typeert een kind.

Dat het hulpeloos is. Niet dat je er hulp van krijgt.

Wat kan een kind veranderen in een wereld vol terrorisme, angst, oorlog, chaos? Wat kan een kind veranderen aan mijn relatieproblemen, mijn ziekte, mijn verdriet?

Wat kan een kind aan licht brengen in de duisternis?

Voor Jesaja is dat geen vraag.

Vol hoop roept hij uit dat dit Kind geboren is.

Jesaja loopt wel erg op de feiten vooruit.

Het Kind waar hij over spreekt kwam pas eeuwen later.

Maar dat is juist het wonderlijke.

Dat Kind is weliswaar later geboren, maar daar mogen ze in Jesaja’s tijd al van uitgaan als een feit. Tot troost. En wij, eeuwen later niet minder.

En let op dat ene woordje, dat doet er toe. Een Kind is ons geboren.

Voor ons.

Zo werd het ook tegen de herders gezegd.

Heden is voor u de Zaligmaker geboren.

Dus dat Kind kwam niet voor Zichzelf, niet voor zijn ouders, maar voor ons!

Wij die in deze duistere wereld uitzien naar licht.

Maar… kan ik van dit Kind licht verwachten?

Zeker – want men noemt Zijn Naam…

En dan volgt er een rijtje: Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Dat zijn namen die geen loze kreten zijn. Ze staan ergens voor.

Die namen wekken verwachting.

Die namen maken duidelijk – dit Kind is zo hulpeloos niet.

Dit Kind weet zeker raad met de noden in de wereld en de kerk.

En ook met de persoonlijke problemen en zorgen waar je mee worstelt.

In dit ‘hulpeloze’ Kind komt namelijk – dat lees je uit die namen – God zelf naar ons toe!

Reden genoeg voor een uitbundig Kerstfeest.

Want… een Kind is ons geboren.

Gezegend Kerstfeest!

 

pastoraal werker D. Vos – Oostwold