Meditatie december 2015

dec_kerkblad_fig1 Want een Kind is ons geboren,

een Zoon is ons gegeven,

en de heerschappij rust op zijn schouder

(Jesaja 9: 5)

KOMT VERWONDERT U HIER MENSEN….

Een vierkante envelop in de brievenbus is voor mij een reden om snel terug naar huis te lopen, zodat ik hem snel kan openmaken, want het zou dan wel eens een geboortekaartje kunnen zijn. Dan is er goed nieuws. Een geboortekaartje verkondigt de blijde boodschap, er is een kind geboren. Alle reden tot vreugde, want elke geboorte is bijzonder. Onbeschrijfelijk is het moment waarop het nieuwe leven begint. Er is met verwachting naar uitgekeken door de ouders. Ook de omgeving leeft vaak mee. “Ik heb haar vandaag nog niet gezien, zou het al begonnen zijn?” zo zeggen buren tegen elkaar. Vooral de dagen voor de uitgerekende dag steeg de spanning, de aanstaande opa en oma zijn niet bij de telefoon weg te krijgen. Dan is het moment eindelijk daar. Een kind is ons geboren! Een zoon of dochter hebben we ontvangen. Grote vreugde, wat een groots moment, nieuw leven. Dat mag iedereen weten.

Die blijdschap klinkt ook in de profetie van Jesaja 9. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven! Het zou zo de tekst op een geboortekaartje kunnen zijn. Ook naar dit kind is uitgekeken, het werd verwacht. Niet alleen door ouders en familie, maar al eeuwenlang hebben duizenden naar dit kind uitgezien. God had het beloofd, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien wanneer dit kind geboren wordt.

Het kind is geboren, in een stal kwam Hij ter wereld. De zoon van God als een baby in doeken gewikkeld. Zo gewoon, dichterbij kon God niet komen. Hij werd één van ons. Als we in de stal waren geweest dan hadden we hem op kunnen pakken, in onze armen kunnen houden, hem tegen onze borst kunnen drukken.

Een kind klein en kwetsbaar en toch is de heerschappij op zijn schouders. Wonderlijk, maar waar. Zijn kracht is zijn zwakheid. Zijn macht is de Liefde. Liefde is kwetsbaar maar uiteindelijk is zij sterker dan wat ook in de wereld.

Zo is deze tekst als een geboortekaart voor ons: Er is een kind geboren, een Zoon is ons gegeven. Bij dat bericht zit ook een uitnodiging voor ons allemaal:

Komt, verwondert u hier, mensen,

ziet, hoe dat u God bemint,

ziet vervuld der zielen wensen,

ziet dit nieuw geboren kind!

Ziet, die ’t woord is, zonder spreken,

ziet, die vorst is, zonder pracht,

ziet, die ’t al is, in gebreken,

ziet, die ’t licht is, in de nacht,

ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,

wordt verstoten, wordt veracht.

ds. G.W. van Wingerden