Stille Week 2022

Samenkomsten in de Stille Week, 11, 12, 13 en 16 april 2022
Pasen: ‘Feest van bevrijding’
Twee paasverhalen

Op de achtergrond van het verhaal over Jezus’ dood en opstanding speelt het eerste paasverhaal een grote rol: de bevrijding van het volk Israël uit Egypte.
De teksten uit het Oude Testament gaan over God die de Israëlieten bevrijdde uit Egypte, waar ze als slaven werkten. Ze gingen vervolgens, door de woestijn, op weg naar het land dat God hun beloofd had. Deze bevrijdingsdag noemden ze voortaan het paasfeest. Ieder jaar tijdens het paasfeest dachten ze aan de bevrijding terug.
In het Nieuwe Testament lezen we ook over Pasen als feest van bevrijding. We lezen over Jezus, die ons bevrijd heeft en dat wij, net als de Israëlieten, op weg zijn naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld.
In de samenkomsten in de Stille Week gaan we de eerste twee avonden, maandag en dinsdag, in op het eerste paasverhaal.
Op woensdag en zaterdag gaan we in op het tweede Paasverhaal.
Op donderdag en vrijdag zijn er geen samenkomsten.
De samenkomsten worden deze keer gehouden in de Bartholomeüskerk in Stedum. We beginnen elke avond om zeven uur. Elke samenkomst duurt ongeveer een half uur.
U en jij wordt van harte uitgenodigd om een of meerdere samenkomsten in de Stille Week te bezoeken.
Via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525 kunt u ook thuis meeluisteren.
NBG-werkgroep Stedum/Westeremden