Diensten D.V. op Goede Vrijdag en met Pasen

Kerk Stedum
  • 15 april, Goede Vrijdag: ’s avonds om half acht is er dienst in de Bartholomeüskerk in Stedum. Ds. G.W. van Wingerden hoopt dan voor te gaan. In die dienst is er viering van het Heilig Avondmaal.
  • 17 april, 1e Paasdag: ’s morgens om half tien is er dienst in de Bartholomeüskerk in Stedum. Ds. G.W. van Wingerden hoopt dan opnieuw voor te gaan.
  • 18 april, 2e Paasdag: ’s morgens om half tien is er een zangdienst in de Bartholomeüskerk in Stedum.
    Dhr. A. Riepma uit Oldehove gaat dan voor. Let op: voor aanvang van de dienst worden er al drie liederen gezongen, dus kom wat eerder als u/jij die liederen ook mee wil zingen!

Deze diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525