Diensten D.V. op 4 september 2022

Kerk Stedum
  • 4 september ’s morgens: om half tien is er dienst in de kerk van Stedum. Onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden hoopt dan voor te gaan. In de morgendienst zullen we het avondmaal weer met elkaar vieren. We zullen daarbij weer samen aan tafel zitten. Maar bij de rondgang van de wijn zullen we nog wel de kleine bekertjes blijven gebruiken.
  • 4 september ’s avonds: om zeven uur is er opnieuw dienst in de Bartholomeüskerk in Stedum. Dit is een dienst van Dankzegging waarin ds. G.W. van Wingerden ook voorgaat.

Deze diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525