Diensten D.V. op 26 juni 2022

  • 26 juni, ’s morgens om half tien is er dienst in de Bartholomeüskerk in Stedum. Ds. van Wingerden hoopt dan voor te gaan. In die dienst is er viering van het Heilig Avondmaal.

In verband met de oplopende coronabesmettingen heeft de kerkenraad besloten om de viering van het avondmaal weer “lopend” te doen in plaats van aan de tafel. De gang van zaken zal weer zo zijn als in de voorlaatste avondmaalsdienst. We hopen op een gezegende viering met elkaar.

  • 26 juni: ’s avonds om zeven uur is er ook in Stedum dienst. Dhr. L.J. Blees uit Dorkwerd hoopt dan voor te gaan. In die dienst is er Dankzegging.

Deze diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525