Diensten D.V. op 24 juli 2022

Kerk Stedum
  • 24 juli ’s morgens: om half tien is er dienst in de Bartholomeüskerk van Stedum. Dhr. A. Riepma uit Oldehove hoopt dan voor te gaan.
  • 24 juli ’s avonds: om zeven uur is er opnieuw dienst in Stedum. In die dienst hoopt ds. C.G. op ’t Hof uit Siddeburen voor te gaan.

Deze diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525