Diensten D.V. 22 januari 2023

Zondag 22 januari, ’s morgens om half 10 wordt er een dienst gehouden in het Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 in Stedum. Onze eigen predikant Ds. G.W. van Wingerden hoopt dan voor te gaan. In deze dienst willen we ook samen het Heilig Avondmaal vieren

’s Avonds is er een dienst om 19.00 uur, wederom in het Hervormd Centrum te Stedum. Ds. K.H. Bogerd uit Wouterswoude hoopt dan voor te gaan

U bent van harte welkom in onze diensten. Deze en andere diensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl?#kerken/10525