ANBI

ANBI staat voor: Algemeen nut beogende instellingen De gegevens van de Diaconie staan op:      https://www.hervormdstedum.nl/algemeen/anbi/diaconie/ en van de kerkrentmeesters op:                   https://www.hervormdstedum.nl/algemeen/anbi/kerkrentmeesters/