Diensten D.V. op 13 november 2022

Kerk Lellens
13 november ’s morgens: om half tien is er dienst in de kerk van Lellens. Onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden hoopt dan voor te gaan, het is dan viering van het Heilig Avondmaal. 13 november ’s avonds: om zeven uur is er opnieuw dienst in Lellens. Dan hoopt ds. C.G. op 't Hof uit Siddeburen voor te gaan en is er Dankzegging voor het Heilig Avondmaal. U bent van harte welkom in deze diensten; ook zijn de diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525
Meer ...