Diensten D.V. op 12 juni 2022

Kerk Stedum
12 juni, ’s morgens om half tien is er dienst in de Bartholomeüskerk in Stedum. Dhr. A. Riepma uit Oldehove hoopt dan voor te gaan.12 juni: ’s avonds om zeven uur is er opnieuw dienst in Stedum. Dan hoopt ds. G.J. van den Top uit Wedde voor te gaan. Deze diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525
Meer ...