Diensten D.V. op 26 juni 2022

26 juni, ’s morgens om half tien is er dienst in de Bartholomeüskerk in Stedum. Ds. van Wingerden hoopt dan voor te gaan. In die dienst is er viering van het Heilig Avondmaal. In verband met de oplopende coronabesmettingen heeft de kerkenraad besloten om de viering van het avondmaal weer “lopend” te doen in plaats van aan de tafel. De gang van zaken zal weer zo zijn als in de voorlaatste avondmaalsdienst. We hopen op een gezegende viering met elkaar. 26 juni: ’s avonds om zeven uur is...
Meer ...

Diensten D.V. op 19 juni 2022

Kerk Stedum
19 juni, ’s morgens om half tien is er dienst in de Bartholomeüskerk in Stedum. Ds. van Wingerden hoopt dan voor te gaan. In die dienst is er voorbereiding voor het Heilig Avondmaal.19 juni: ’s avonds staat er weer een dienst uit ons archief klaar om beluisterd te worden. Dit is de avonddienst van 22 juni 2014 waarin ds. van Wingerden uit Bedum voorging. Deze diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525
Meer ...

Diensten D.V. op 12 juni 2022

Kerk Stedum
12 juni, ’s morgens om half tien is er dienst in de Bartholomeüskerk in Stedum. Dhr. A. Riepma uit Oldehove hoopt dan voor te gaan.12 juni: ’s avonds om zeven uur is er opnieuw dienst in Stedum. Dan hoopt ds. G.J. van den Top uit Wedde voor te gaan. Deze diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525
Meer ...

Diensten D.V. met Pinksteren 2022

Kerk Stedum
5 juni, 1e pinksterdag: ’s morgens om half tien is er dienst in de Bartholomeüskerk in Stedum. Onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden hoopt dan voor te gaan.5 juni: ’s avonds staat er weer een dienst uit het archief voor u klaar. Dit is de avonddienst van 24 mei 2015 waarin dhr. F. Verkade uit Hoogeveen voorging.6 juni, 2e pinksterdag: ’s morgens om half tien is er een zangdienst in de Bartholomeüskerk in Stedum. Ds. G.W. van Wingerden hoopt dan opnieuw voor te gaan. Deze diensten z...
Meer ...