Meditatie december 2019

HIJ IS ER BIJNA!

Ik zie Hem, maar niet nu ik heb Hem in het vizier, maar niet dichtbij (Numeri 24: 17a)

Op het eerste gezicht zijn het geruststellende woorden die de ziener Bileam tot Koning Balak spreekt. “Ga maar rustig slapen, meneer de koning. Het onheil voor u en uw volk zie ik wel, maar het is niet nu, en het is niet dichtbij.” Deze woorden zijn geenszins als geruststelling bedoeld, het is een waarschuwing voor Balak en een belofte voor Israël en ons. De komst van die koning, die redding brengt is niet nu, maar Hij komt wel. Helemaal geen: “Ga maar rustig slapen, meneer de koning.” En zeker geen: “doe maar niets Balak!” Nee, integendeel Bileam zegt: “Het is nog niet zover, maar bereid je voor, Hij komt zeker!” Het is bij ons ook nog geen Kerst, maar het komt wel snel dichter bij. Het is niet nu, we hebben nog vier weken. “Rustig aan dus, voorlopig hoeven we niets te doen.” Je zou het bijna zeggen en toch zijn er al volop uitnodigingen voor diverse kerstbomenverkopingen en terecht. Als je die op 25 december nog moet kopen ben je te laat. Die koop je ruim van te voren zodat hij met kerst in vol ornaat kan stralen. Het is nog niet zover, het is niet nu, dat betekent niet niets doen, maar tijd voor voorbereiding. Dat is precies waarom we een adventsperiode hebben in de kerk. Kerst is het nog niet, maar ook al is het niet nu, het komt eraan. Dat geeft gelegenheid tot voorbereiding, praktisch en mentaal. Het helpt om nu al vast na te denken over wat het betekent dat de Zoon van God op deze aarde geboren wordt. Nu al uitzien naar de redding die Hij brengt. Nu al beginnen met verlangen naar zijn teken van hoop. Om als het dan zover is ook werkelijk feest te kunnen vieren. 3Als je nog in de stemming moet komen als het feest begint dan heb je zo de helft al weer gemist. Daarom is het goed om advent te houden, met elkaar uit te zien naar Zijn komst om ons straks des te meer te verwonderen over het wonder van de geboorte van God op deze aarde. Ons te verbazen over de rijkdom en reikwijdte van het lied dat de engelen zongen: “Ere zij God in de hoge, vrede op aarde en in de mensen een welbehagen.” Des te meer te genieten van het verhaal over de tocht van de wijzen die op weg gingen mede vanwege deze profetie van Bileam. En hoe zij symbool zijn van alle volken en zo alle mensen uitgenodigd worden om te delen in het grote mysterie van Gods liefde. De wijzen beseften dat achter dit uiterlijk zo gewone kind de redder van de wereld schuilgaat en aanbaden Hem. Zij zagen dat Gods redding niet met groots machtsvertoon de wereld binnen komt denderen, maar klein begint. Laat juist dat kleine kwetsbare begin het uiteindelijk zo krachtig en alomvattend maken, want ieder mens is kind geweest, is baby geweest. En door zo in de wereld te komen, heeft God zich ook met ieder mens verbonden. Hij is ook baby geweest, kind geweest en heeft gedeeld in ons leven. Dat kleine begin mogen we vieren, omdat het niet klein maar juist heel groots is. Amen

ds. Wouter van Wingerden