Kinderoppas tijdens de morgendiensten

kinderoppas  Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas in:

het Hervormd Centrum, Bedumerweg 8, in Stedum of: in de pastorie te Stedum; vooraf graag even bellen met mevr. A. Schinkel: 0596-551066.