Diensten op 17 februari

Kerk Lellens
Op 17 februari zijn de diensten D.V. in de kerk van Lellens. In de morgendienst om half tien hoopt kand. H.-J. van der Wal uit Groningen voor te gaan en 's avonds om zeven uur ds. K.H. Bogerd uit Wouterswoude. Van harte welkom in één of beide diensten!
Meer ...

Diensten op 10 februari

Op 10 februari zijn de diensten in de Bartholomeüskerk (Hoofdstraat 1 in Stedum). In de morgendienst om half tien wordt D.V. de Heilige Doop bediend aan Florine Ida Vos. Voorganger in die dienst is ds. G.W. van Wingerden. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren en om in het koor van de kerk een kopje koffie of thee te drinken. In de avonddienst om zeven uur hoopt dhr. M. van Heijningen uit Dorkwerd voor te gaan. Van harte welkom in deze diensten!
Meer ...

Diensten op 27 januari 2019

Op 27 januari hopen we in de morgendienst het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren in de kerk van Lellens om half tien. 's Avonds is er dan Dankzegging voor het Heilig Avondmaal, ook in Lellens, om zeven uur. In beide diensten hoopt ds. G.W. van Wingerden voor te gaan.
Meer ...

Meditatie januari 2019

En de engel zei tegen Lot:  “Vlucht, uw leven is in gevaar! Kijk niet om en sta nergens in de vallei stil.” (Genesis 19: 17)   LAAT ACHTER!   Net over de drempel van het nieuwe jaar schrijf ik deze meditatie. De woorden van Marc Marie Huijbregts uit de oudejaarsconference zitten nog vers in het geheugen. Zijn centrale boodschap was in mijn eigen woorden: "Laat los wat je niet mee wilt nemen naar 2019, laat het achter in 2018.” Daarbij voegen zich de woorden van het lied van Stef Bos ov...
Meer ...

Diensten op 20 januari 2019

Op 20 januari wordt D.V. in de morgendienst de Heilige Doop bediend aan Jelte Sem Oldenhuis. De dienst wordt gehouden in de Bartholomeüskerk en begint om half tien. Ds. G.W. van Wingerden hoopt voor te gaan. Ook hopen we in die dienst voorbereiding voor het Heilig Avondmaal te houden. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren en Gods zegen toe te wensen (voor in de kerk) en daarna is er de mogelijkheid om in het Hervormde Centrum een kopje koffie of th...
Meer ...

Diensten D.V. 13 januari 2019

Op 13 januari zijn de diensten D.V. 's morgens om half tien en 's avonds om zeven uur in het Hervormd Centrum (Bedumerweg 8 in Stedum). In de morgendienst gaat kand. D. Maassen van den Brink uit Kampen voor en in de avonddienst ds. H. Poot uit Oosternieland. Van harte welkom in deze diensten!
Meer ...

Diensten met kerst 2018

Op kerstavond, 24 december is er om half negen dienst in de Bartholomeüskerk in Stedum. Ds. G.W. van Wingerden hoopt dan voor te gaan. Muzikal medewerking wordt verleend door organist Bert-Jan Zijlema en het Christelijk  Vocaal Ensemble Stedum. Na afloop is er chocolademelk en glühwein. Ook op 24 december is er een kerstavonddienst in 'de Hoeksteen' in Ten Post. Deze dienst begint om half tien. Ook hier is er na afloop chocolademelk en glühwein. Op 1e kerstdag is er 's morgens om half tien...
Meer ...

Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk

Kerk Stedum
Wij delen u graag mede dat de officiële oprichting van onze Stichting in voorbereiding is en naar wij hopen vrijdag 24 augustus aanstaande (de dag van de heilige Bartholomeüs) in de Bartholomeüskerk zelf gestalte krijgt. Tijdens deze dag zullen de bestuursleden van de Stichting en de notaris de Oprichtingsakte ondertekenen, waarmee de oprichting van de Stichting een feit is. U bent van harte uitgenodigd om deze feestelijke gelegenheid met ons bij te wonen! De ondertekening zal D.V. om 14.00 ...
Meer ...