Diensten D.V. 23 februari

D.V. op 23 februari houden we de diensten in het Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 in Stedum. U bent welkom 's morgens om half tien in de dienst waarin kerkelijk werker M. Leussink van de protestantse gemeente Tange-Alteveer hoopt voor te gaan. 's Avond om zeven uur bent u opnieuw welkom in de dienst waarin ds. M. Krooneman uit Noordhorn hoopt voor te gaan.
Meer ...

Diensten D.V. op 9 februari 2020

Op 9 februari zijn de diensten D.V. in het Hervormd Centrum (Bedumerweg 8 in Stedum) om half tien en om zeven uur. In de morgendienst gaat onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden voor en in de avonddienst dhr. M. van Heijningen uit Dorkwerd. Van harte welkom in deze diensten!
Meer ...

Diensten D.V. op 2 februari

Op 2 februari zijn de diensten, zo de Here wil, om half tien en om zeven uur in het Hervormd Centrum (Bedumerweg 8 in Stedum). In de morgendienst gaat dhr. A. Riepma uit Oldehove voor. Na afloop van die morgendienst is er koffiedrinken. 's Avonds gaat onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden voor. U/jij bent van harte welkom in deze diensten.
Meer ...

Diensten op 26 januari

Kerk Lellens
Op 26 januari zijn de diensten D.V. in de kerk van Lellens. 's Morgens om half tien vieren we het Heilig Avondmaal en 's avonds om zeven uur is er Dankzegging Heilig Avondmaal. In beide diensten gaat onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden voor. U/jij bent van harte welkom in deze diensten!
Meer ...

Diensten D.V. op 19 januari

Op 19 januari zijn de diensten D.V. in het Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 in Stedum. In de morgendienst om half tien gaat onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden voor en is er voorbereiding voor het Heilig Avondmaal. In de avonddienst die om zeven uur begint gaat pastoraal werker D. Vos uit Oostwold voor. Van harte welkom in deze diensten!
Meer ...

Diensten D.V. 12 januari 2020

Op 12 januari hopen we de diensten te houden in het Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 in Stedum. 's Morgens om half tien hoopt onze oud-predikant dr. J.A. van den Berg uit Amersfoort voor te gaan. 's Avonds om zeven uur is er weer een dienst, dan met ds. J.C. Borst uit Sleen. Van harte welkom!
Meer ...

Diensten D.V. op 5 januari 2020

Op 5 januari 2020 zijn de diensten D.V. in het Hervormd Centrum in Stedum (Bedumerweg 8). In de morgendienst die om half tien begint, houden we een leesdienst; het is nl. niet gelukt om een voorganger te vinden. Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en elkaar - voor zover dat nog niet gebeurd is - veel heil en zegen te wensen. In de avonddienst hoopt ds. L.H. Oosten uit Driesum voor te gaan. Die dienst begint om zeven uur. Van harte welkom!...
Meer ...