Samenkomsten in de Stille Week

STILLE WEEK 15 T/M 20 APRIL 2019

DE MENSENZOON

In 1974 verscheen de eerste druk van het boek: Hij was een van ons.

In dit boek tekent Rien Poortvliet in circa tachtig gekleurde schilderingen het leven van Jezus op aarde.

Deze tekeningen vormen samen met de lezingen uit het Evangelie naar de beschrijving van Marcus het uitgangspunt voor de samenkomsten in de Stille Week die dit jaar gehouden wordt van 15-20 april.

Maandag:          De Mensenzoon – zijn komst

Dinsdag:             De Mensenzoon – zijn afscheid

Woensdag:         De Mensenzoon – zijn veroordeling

Donderdag:        De Mensenzoon – zijn uitlevering

Zaterdag:           De Mensenzoon – zijn graflegging

In deze korte en sobere samenkomsten willen we ons bezinnen op de betekenis van Jezus als de Mensenzoon, die zijn weg van lijden en sterven ook voor ons is gegaan.

De samenkomsten worden dit keer gehouden in de Gereformeerde kerk van Stedum, Bedumerweg 32.

We beginnen elke avond om zeven uur ’s avonds, behalve op donderdag; dan beginnen we om kwart voor zeven. Elke samenkomst duurt ongeveer een half uur.

U en jij worden van harte uitgenodigd om een of meerdere samenkomsten in de Stille Week te bezoeken.

Werkgroep van het NBG Stedum/Westeremden