Meditatie december 2017

ER IS HOOP!

Zoals uit een oude, omgehakte boom

een kleine, nieuwe tak kan groeien

zo zal uit de oude ​familie​ van ​David

een nieuwe ​koning​ komen.

(Jesaja 11: 1)

Jezus komt! Het is weer advent, met een paar weken vieren we het feest van Christus komst weer. Dat is niet voor niets een groot feest. Feest omdat er leven is, want er zal een nieuwe tak groeien uit de oude afgehakte boom van David. De stamboom van David was afgehakt. In de tijd voor Jezus was daar niet veel meer van over, het was al helemaal afgelopen met het koningschap van David. Al eeuwen zat er al niemand meer van de kinderen van David op de troon. Er zijn zelfs heidenen, vreemdelingen, Romeinen aan de macht. De boom is afgehakt, het is voorbij. De beloftes lijken tevergeefs te zijn, bijna vergeten en het ziet er niet naar uit dat het anders wordt, en toch….en toch…

Jesaja heeft er al iets van aan zien komen: een afgehouwen tronk, een omgehakte boom. Daar zal het een keer van komen, maar dan, op dat moment, als het helemaal voorbij lijkt: dan zal er nieuw leven komen. Op dat moment begint God iets nieuws, dat is Kerst: God laat een nieuwe tak groeien. Waar de menselijke mogelijkheden ophouden, maakt God een nieuw begin. Dat is de boodschap van Jesaja 11: 1 en ook van de geslachtsregisters van Jezus in Lukas en Mattheüs. Het is één van de vele opmerkelijke observaties die Joseph Ratzinger, de vorige paus doet in zijn boeken over het leven van Jezus. De mannelijke lijn van David komt uit bij Jozef, maar daar houdt het op. De stamboom van Jezus lijkt wel die afgezaagde stam. De mannelijke, de normale menselijke lijn loopt dood, en toch komt er een nieuw begin.

Dat is kerst; als het menselijk gesproken dood loopt, als het duister is, komt Hij. Waar wij het als mens niet meer redden, daar daalt Hij af en komt in onze wereld, in ons leven. Niet voor niets is kerst het feest van licht. Licht dat doorbreekt in onze duisternis. Christus is gekomen en wil ook in uw en jouw leven komen. Vertrouw daar maar op, geloof het maar. Zo was er jaren geleden een campagne rond Pasen, met de slogan: Er is Hoop! Maar die had net zo goed rond Kerst georganiseerd kunnen worden. Er is hoop, want uit de oude afgehakte boom, zal weer een nieuwe tak groeien. 

 ds. G.W. van Wingerden