Diensten op D.V. 8 september

Kerk Stedum

Op 8 september zijn de diensten D.V. om half tien en om zeven uur in de Bartholomeüskerk in Stedum.

In de morgendienst hoopt ds. W.T. van Voorst uit Coevorden voor te gaan. Wij zijn heel blij dat hij op zo korte termijn de opengevallen plek op kan vullen.

In de avonddienst gaat onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden voor.

U/jij bent van harte welkom in deze diensten!