Diensten op D.V. 22 september

Kerk Stedum

Op 22 september hopen we de diensten in de Bartholomeüskerk in Stedum te houden.

Om half tien gaat ds. G.W. van Wingerden voor. Om zeven uur bent u opnieuw welkom; dan gaat ds. K.H. Bogerd uit Wouterswoude voor.