Diensten op D.V. 19 mei

Op 19 mei hebben we een bijzondere dienst; in de morgendienst (aanvang 9.30 uur) zal er een lid van de gemeente belijdenis van haar geloof afleggen en aansluitend samen met haar dochtertje gedoopt worden. De dienst wordt geleidt door ds. G.W. van Wingerden. Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot feliciteren en koffie of thee te drinken in het koor van de kerk.

In de avonddienst hoopt dhr. L.J. Blees uit Damwoude voor te gaan. Die dienst begint om zeven uur.

Beide diensten worden gehouden in de Bartholomeüskerk in Stedum.

Van harte welkom in deze diensten!