Diensten op D.V. 16 februari

Kerk Lellens

Op 16 februari hopen we de diensten in de kerk van Lellens te houden (Borgweg 17).

’s Morgens om half tien gaat dhr. A. Riepma uit Oldehove voor en ’s avonds om zeven uur ds. W.M. Roseboom uit Oudega.

U/jij bent van harte welkom in deze diensten!