Diensten op 5 mei

Kerk Stedum

Op 5 mei zijn de diensten D.V. in de Bartholomeüskerk in Stedum. In de morgendienst gaat ds. G.W. van Wingerden voor. Die dienst begint om half tien.

In de avonddienst hoopt ds. H.J.C.C.J. Wilschut uit Bovensmilde voor te gaan. Die dienst begint om zeven uur.

Van harte welkom in deze diensten!