Diensten op 30 juni

Op 30 juni is er D.V. een Dorpsdienst in ‘de Hoeksteen’ in Ten Post, georganiseerd door de Christelijke Werkgroep Ten Post. Aanvang 10.00 uur. Ds. C. van Dusseldorp verleent zijn medewerking, evenals het combo van de baptistengemeente Appingedam.

Na afloop van die dienst is er koffie en thee.


’s Avonds om zeven uur is er dienst in de Bartholomeüskerk in Stedum. In die dienst hoopt ds. G.W. van Wingerden voor te gaan en houden we voorbereiding voor het Heilig Avondmaal.

Van harte welkom in deze diensten!