Diensten op 29 september

Kerk Stedum

Op 29 september zijn de diensten D.V. in de Bartholomeüskerk van Stedum.

’s Morgens om half tien hoopt dhr. M. van Heijningen uit Dorkwerd voor te gaan en ’s avonds om zeven uur dhr. L. Blees uit Wouterswoude.

U/jij bent van harte welkom in deze diensten!