Diensten op 28 juli

Kerk Stedum

Op 28 juli worden de diensten D.V. gehouden in de Bartholomeüskerk van Stedum.

De morgendienst begint om 11.00 uur. Dhr. A. Riepma uit Oldehove gaat dan voor.

De avonddienst is om zeven uur met kandidaat H.-J. van der Wal uit Groningen.

U/jij bent van harte welkom in deze diensten!