Diensten op 27 januari 2019

Op 27 januari hopen we in de morgendienst het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren in de kerk van Lellens om half tien. ’s Avonds is er dan Dankzegging voor het Heilig Avondmaal, ook in Lellens, om zeven uur.

In beide diensten hoopt ds. G.W. van Wingerden voor te gaan.