Diensten op 26 januari

Op 26 januari zijn de diensten D.V. in de kerk van Lellens.

’s Morgens om half tien vieren we het Heilig Avondmaal en ’s avonds om zeven uur is er Dankzegging Heilig Avondmaal.

In beide diensten gaat onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden voor.

U/jij bent van harte welkom in deze diensten!