Diensten op 25 augustus

Kerk Stedum

Op 25 augustus zijn de diensten D.V. in de Bartholomeüskerk in Stedum.

’s Morgens om half tien hoopt ds. G.W. van Wingerden voor te gaan en houden we voorbereiding voor het Heilig Avondmaal.

’s Avonds om zeven uur hoopt ds. N. Noorlander uit Onswedde voor te gaan.

Van harte welkom in deze diensten!