Diensten op 24 maart

Op 24 maart zijn de diensten D.V. in het Hervormde Centrum, Bedumerweg 8 in Stedum. ’s Morgens om half tien hoopt dhr. A. Riepma uit Oldehove voor te gaan en ’s avonds om zeven uur onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden. Van harte welkom in deze diensten!