Diensten op 24 februari

Op 24 februari zijn de diensten D.V. in het Hervormd Centrum (Bedumerweg 8 in Stedum).

Om half tien hoopt onze oud-predikant ds. G.J. Roest uit Huizen voor te gaan en om zeven uur dhr. H. Lowijs uit Noordscheschut.

Van harte welkom in deze diensten!