Diensten op 23 juni

Op 23 juni is er ’s morgens om half tien een gezinsdienst in de kerk van Stedum. Medewerking wordt verleend door ds. G.W. van Wingerden, organiste Thea Muilwijk, kinderkoor Eigen Wijs uit Ten Boer o.l.v. Gea van der Heide en pianiste Els Tamminga.

Het thema van deze dienst is:

Hee, luister mee… !

Na afloop van deze dienst is er koffie, thee en limonade in het Hervormd Centrum.

’s Avonds is er om half zeven dienst in de kerk van Stedum. Ds. H.J.C.C.J. Wilschut uit Bovensmilde hoopt dan voor te gaan.

Van harte welkom in deze diensten!