Diensten op 20 januari 2019

Op 20 januari wordt D.V. in de morgendienst de Heilige Doop bediend aan Jelte Sem Oldenhuis.

De dienst wordt gehouden in de Bartholomeüskerk en begint om half tien.

Ds. G.W. van Wingerden hoopt voor te gaan. Ook hopen we in die dienst voorbereiding voor het Heilig Avondmaal te houden.

Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren en Gods zegen toe te wensen (voor in de kerk) en daarna is er de mogelijkheid om in het Hervormde Centrum een kopje koffie of thee te drinken.

In de avonddienst (om zeven uur, ook in de Bartholomeüskerk) hoopt ds. J.A.A. Geerts uit Zalk voor te gaan.

U/jij bent van harte welkom in één of beide diensten.