Diensten op 16 juni

Op 16 juni zijn de diensten D.V. in de kerk van Lellens. ’s Morgens om half tien hoopt dhr. A. Riepma uit Oldehove voor te gaan en ’s avonds om zeven uur ds. P.A. Versloot uit Groningen.

U bent van harte welkom in deze diensten!