Diensten op 12 mei 2019

Kerk Stedum

Op 12 mei zijn de diensten D.V. om half tien en om zeven uur in de Bartholomeüskerk in Stedum.

In de morgendienst hoopt pastoraal werker D. Vos uit Oostwold voor te gaan en in de avonddienst ds. G.W. van Wingerden.

U/jij bent van harte welkom in deze diensten!