Diensten met Oud en Nieuw

Kerk Stedum

Op Oudjaarsavond is er D.V. om half acht dienst in de Bartholomeüskerk in Stedum.

Op Nieuwjaarsdag bent u daar opnieuw welkom, dan om 10.00 uur.

In beide diensten hoopt onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden voor te gaan.