Diensten D.V. op 7 november 2021

Kerk Stedum

-7 november: ’s morgens om 9.30 uur is er een dienst in de Bartholomeüskerk met als voorganger
prop. E.C. de Waard uit Driezum. In die dienst houden we voorbereiding voor het Heilig Avondmaal.

-7 november: ’s avonds staat er een dienst uit het archief voor u klaar. Dit is de avonddienst van 10 november 2019 waarin ds. J.A. van den Berg uit Amersfoort voorging.

Deze diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525

Coronamaatregelen
De oplopende besmettingscijfers vragen weer om extra voorzichtigheid in de hele samenleving en dus ook in en rondom de kerkdienst. De anderhalve meter afstand wordt weer leidend als het gaat om de zitplaatsen en volg daarom de aanwijzingen op van de coördinator en houd bij het kiezen van uw zitplaats rekening met de mensen die er al zitten. Verder ook het verzoek om weer een mondkapje te dragen bij binnenkomst in de kerk. Die mag af wanneer u op uw plek bent en hoeft pas weer op als u uw plaats verlaat.