Diensten D.V. op 6 juni 2021

Kerk Stedum

Komende zondag zal er weer enige samenzang zijn in de dienst, namelijk de slotzang. De overige liederen zullen nog door het zanggroepje gezongen worden. Tegelijk is de groepsgrootte voor binnenactiviteiten ook verruimd en kunnen er mits de afstandsregels te handhaven zijn weer 60 mensen bij elkaar komen. Dit is echt een stap vooruit en betekent voor onze gemeente in de praktijk dat iedereen weer van harte welkom is in de kerk. Laten we blijven bidden dat deze lijn zich zal voortzetten, zodat we op termijn weer met zijn allen de dienst meebeleven en de lofzang zullen zingen.

-6 juni: ’s morgens om 9.30 uur is er een dienst vanuit de Bartholomeüskerk met als voorganger ds. G.W. van Wingerden.
-6 juni: ’s avonds om 19.00 uur is er een online dienst uit ons archief. Het betreft de avonddienst van 17 juni 2018 waarin pastoraal werker D. Vos uit Oostwold voorging.

Deze diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525