Diensten D.V. op 5 januari 2020

Op 5 januari 2020 zijn de diensten D.V. in het Hervormd Centrum in Stedum (Bedumerweg 8).

In de morgendienst die om half tien begint, houden we een leesdienst; het is nl. niet gelukt om een voorganger te vinden.

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en elkaar – voor zover dat nog niet gebeurd is – veel heil en zegen te wensen.

In de avonddienst hoopt ds. L.H. Oosten uit Driesum voor te gaan. Die dienst begint om zeven uur.

Van harte welkom!