Diensten D.V. op 10 november

Kerk Stedum

Op 10 november zijn de diensten D.V. in de Bartholomeüskerk in Stedum. In de morgendienst om half tien gaat onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden voor en ’s avonds om zeven uur onze oud-predikant ds. J.A. van den Berg uit Amersfoort. In de morgendienst is er voorbereiding voor het Heilig Avondmaal dat wij op 17 november hopen te vieren in de kerk van Lellens.

Van harte welkom in deze diensten.