Diensten D.V. op 27 juni 2021

Samen met de algehele versoepelingen van de coronamaatregelen zijn ook de adviezen voor de eredienst ruimer geworden, wat betekent dat we niet alleen de slotzang, maar ook de andere liederen weer samen zullen zingen. Verder komt ook de mondkapjesplicht te vervallen, maar de overige standaardregels blijven wel van toepassing, en dat zijn: afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten. Er zal in elke dienst nog steeds een coördinator zijn die u een plek wijst en ook wordt er een lijst bijgehouden van alle aanwezigen. Natuurlijk is het nog steeds zo dat als u thuis meeluistert u net zo goed onderdeel van de gemeente bent en blijft als dat u in de kerk bent. Tegelijk zijn we wel blij dat we u en jullie weer van harte welkom kunnen heten in Gods huis. Om samen te zingen, te luisteren, te bidden en het avondmaal te vieren.

-27 juni: ’s morgens om 9.30 uur is er een dienst vanuit de Bartholomeüskerk met als voorganger ds. G.W. van Wingerden. In die dienst is er viering van het Heilig Avondmaal.

-27 juni: ’s avonds om 19.00 uur is er een online dienst uit ons archief. Het betreft de avonddienst van 18 juni 2017 waarin ds. G.W. van Wingerden voorging. Dit is een dienst van Dankzegging Heilig Avondmaal.

Deze diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525