Diensten D.V. op 24 mei 2020

Aankomende zondag is het Wezenzondag en goed bekeken is dat een wat rare naam. De naam zegt namelijk het tegenovergestelde van wat bedoeld wordt.  Die zondag heet zo omdat Jezus ons nu juist geen wezen laat zijn. Maar een zondag die Geen Wezenzondag heet zou maar tot verwarring leiden. Dan zou ik dit stukje beginnen met de volgende zin: “Aankomende zondag is het Geen Wezenzondag.” Ik zie in gedachten de reacties al mijn mail binnenkomen, maar domie wanneer is het dan wel Wezenzondag? Niet zo gek dus dat deze zondag in de traditie Wezenzondag is gaan heten. Al moeten we niet vergeten dat ze zo heet omdat Jezus gezegd heeft om ons NIET als wezen achter te laten. Het is daarom ook geen treurige dag, maar een hoopvolle verwachtingsvolle zondag. Net als Palmpasen al een beetje Pasen is zo is deze zondag voor Pinksteren, al vol van verwachting van wat komt. Met Hemelvaart lazen we al dat de discipelen vol verwachting en blijdschap bij elkaar waren. Zo mogen we deze zondag als gemeente van nu ook beleven. Als een hoopvolle dag op weg naar Pinksteren. We zullen lezen uit het Johannesevangelie over de belofte van Jezus dat we Hem weer zullen zien ook al is Hij niet meer op aarde. Dat we zullen ervaren dat Hij met ons is. Dat gold niet alleen voor de discipelen na Pasen, maar ook voor de kerk na Pinksteren en voor ons allemaal. Jezus is dan wel niet meer op aarde te zien met onze ogen, maar Hij beloofd dat we zullen ervaren (zien) dat Hij er is. Ik hoop en bid dat we daar met elkaar in deze weken ook wat zullen zien. De aanvangstekst van a.s. zondagmorgen is Johannes 14, de verzen 18 en 19: Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven.

Ds. G.W. van Wingerden

Voor de avonddienst is er weer een dienst uit het archief van onze gemeente gekozen en wel de avonddienst van 13 mei 2018. In die dienst ging dhr. H. Lowijs uit Noordscheschut voor.

Gezegende diensten toegewenst!