Diensten D.V. op 21 juni 2020

Voor de morgendienst komt er weer een nieuwe dienst online te staan van onze eigen predikant ds. G.W. van Wingerden.

Hij schrijft daarover het volgende: We lezen verder in Exodus en de schriftlezing van zondag is heftig. Vooral het laatste stuk, ondanks de heftigheid is het goed om het met elkaar te lezen en te overdenken, maar het stelt ons wel voor de vraag wat de bedoeling ervan is? Via deze weg alvast wat inleidende gedachten om zondag iets meer voorbereid naar de tekst te luisteren. Wat wil God via dit verhaal tot ons zeggen? Heel letterlijk gelezen lijkt het te zeggen dat je God pas werkelijk kunt dienen als je bereid bent over lijken te gaan. Maar Bijbelverhalen zijn niet altijd, (bijna nooit) één op één over te zetten naar het nu. En toch hebben de heftigheid en het radicale van deze tekst hebben ons wel degelijk iets te zeggen. De heftigheid tekent de weerbarstigheid van ons leven. Hoe lastig het kan zijn om God te blijven volgen, soms tegen de groepsdruk van de maatschappij, je familie of vriendenkring in. Het is opvallend dat de levieten niet moeten strijden tegen anderen, andersdenkenden of andere stammen, maar tegen hun broers en vrienden. Ze moeten zich niet afzetten tegen vijanden, maar vooral niet meegaan in wat vrienden en familieleden zeggen. Dat is misschien nog wel veel lastiger dan je tegen een duidelijke vijand (hoe sterk ook) te weer te stellen. Die lijn doortrekkend kun je stellen dat het eerste waar je strijd tegen te voeren hebt, dat je dat zelf bent. Je eigen verkeerde neigingen, karaktertrekken enzovoorts. De heftigheid van dit verhaal en de radicaliteit laten zien dat het in die strijd met onszelf ook niet gemakkelijk gaat en het niet vanzelf goed komt. Zo gelezen komt ook de rest van het verhaal veel dichterbij. Het gaat niet over dat volk van ruim 3.000 jaar terug dat allemaal dwaze dingen deed; dit gaat over ons en dan wordt het inderdaad spannend.

Dominee Wouter van Wingerden

Voor de avonddienst op 21 juni staat er een dienst klaar van 23 juni 2019, met als voorganger ds. H.J.C.C.J. Wilschut uit Bovensmilde.