Diensten D.V. op 11 oktober

Kerk Stedum

De ophef van afgelopen maandag rond de kerkgang van 600 mensen in Staphorst is gelukkig weer wat gaan liggen, in de loop van de week klonken er gelukkig weer wat genuanceerdere geluiden. Het leerde mij twee dingen die we zonder deze gebeurtenis ook uit de Bijbel hadden kunnen leren. Oordeel niet te snel, dat is één. En twee: als Christen ben je een leesbare brief. Hoe wij ons als kerk opstellen laat iets zien, heeft invloed op hoe mensen naar God kijken. Dat vraagt wijsheid en zorgvuldigheid. Wandel daarom met verstand onder hen die niet geloven, zo lazen we aan het eind van de Kolossenzenbrief. Als kerkenraad zoeken we ook steeds naar de balans en naar wat wijs is. Aan de ene kant willen we niet de uiterste grens opzoeken als het gaat om samenzang en groepsgrootte en willen we solidair zijn met iedereen en kiezen voor de veiligheid van ons allemaal en vooral voor de mensen in risicogroepen. Tegelijkertijd hechten we ook groot belang aan de eredienst en de onderlinge ontmoeting. Dat geldt ook ten aanzien van de dienst van aanstaande zondag; afgelopen periode waren er om en nabij steeds zo’n dertig personen aanwezig, daarom is het beleid voor komende zondag hetzelfde als afgelopen zondag. Er is dienst in de kerk met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen: wie klachten heeft, of huisgenoten met klachten, blijft thuis. De bezoekers worden geregistreerd bij de ingang en we houden onderling afstand. En er is geen samenzang maar alleen voorzang door een zanggroepje.

A.s. zondagmorgen zou prop. M. de Jager uit Groningen voorgaan, maar omdat hij verkoudheidsklachten heeft, kan/mag hij niet komen. In zijn plaats komt nu ds. P.A. Versloot uit Groningen.

De morgendienst wordt gehouden in de Bartholomeüskerk (Hoofdstraat 1 in Stedum) en begint om 9.30 uur.

Voor de avonddienst staat er een dienst uit het archief voor u klaar van 11 oktober 2015 met als voorganger ds. H. van Wingerden uit Bedum.

Ik wens u allemaal, thuis meeluisterend of in de kerk een gezegende dienst,

Met hartelijke groet,
ds. Wouter van Wingerden