Diensten D.V. op 10 oktober 2021

Kerk Stedum

-10 oktober: ’s morgens om 9.30 uur is er een dienst vanuit de Bartholomeüskerk met als voorganger ds. G.W. van Wingerden. Na afloop van de dienst willen we met elkaar koffiedrinken in het Hervormd Centrum.

-10 oktober: ’s avonds om 19.00 uur is er een online dienst uit ons archief. Het betreft de avonddienst van 29 september 2019, waarin dhr. L.J. Blees uit Wouterswoude voorging.

Deze diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525